Møt oss på Facebook:  

RING STÅLE 950 11 515

Vår kompetanse

Banesikring AS innehar omfattende erfaring når det gjelder sikring av arbeid på jernbanen. Det gjelder både små og store prosjekter.

Vi benytter kun personale som har gjennomgått opplæring og er sertifisert etter godkjent læreplan ved Norsk Jernbaneskole.

Når det skal arbeides i eller nært jernbanesporet, må man ha en Hovedsikkerhetsvakt som er ansvarlig for at bestemmelsene i Bane Nors trafikkregler for jernbanenettet overholdes.

 

Banesikring AS sitt ansvarsområde er:

– ivareta sikkerheten for personer som arbeider i og ved BaneNORs infrastruktur

– ivareta sikkerheten for reisende og ansatte i tog som passerer arbeidsstedet

– ivareta sikkerheten for naboer og andre berørte personer

– unngå skade på ytre miljø

– unngå skade på jernbaneinfrastrukturen, tog og kjøretøy på arbeidsstedet

“Kontakt oss tidlig i planleggingsfasen for å unngå forsinkelser og for å få en trygg og god gjennomføring av jobben”