Møt oss på Facebook:  

RING STÅLE 950 11 515

Våre tjenester

Banesikring AS har bred erfaring fra alle typer arbeid på jernbanen, og gjennomfører lovpålagte oppdateringskurs og sertifiseringer.
Ta kontakt i god tid før prosjektet starter for å få en sikker gjennomføring av arbeidet.

Hovedsikkerhetsvakt

Alt arbeid eller ferdsel innenfor 2,5 meter fra nærmeste jernbaneskinne, regnes som “arbeid i spor”. Ved arbeid i spor, må man ha med seg Hovedsikkerhetsvakt. Hovedsikkerhetsvakten har inngående kjennskap til regelverket for Bane Nor og er opplært i å ivareta sikkerheten for arbeid i eller ved jernbanespor.

Når det skal arbeides i eller nært ved jernbanesporet, må man ha en Hovedsikkerhetsvakt som er ansvarlig for at bestemmelsene i Bane Nors trafikkregler for jernbanenettet overholdes. En Hovedsikkerhetsvakt dekker imidlertid ikke alle risikoforhold. Dersom personer, utstyr eller maskiner skal eller kan komme innenfor beskyttelsesavstanden (2,5 m) må  en Hovedsikkerhetsvakt vurdere sikkerhetstiltak.

Det kan være lurt i å kontakte oss tidlig i planleggingsfasen for å unngå forsinkelser og for å få en trygg og god gjennomføring av jobben.

Leder for el-sikkerhet

Dersom mannskap, utstyr og maskiner kan komme innenfor beskyttelsesavstanden for jernbanens elkraftforsyning, “kjøreledningen”, skal arbeidet vurderes av en Leder for elsikkerhet. Denne avgjør om det er nødvendig å iverksette tiltak for å hindre kontakt med det strømførende anlegget; KL-anlegget.

Når det strømførende anlegget må være frakoblet, krever regelverket at det skal være to personer tilstede. En person som er godkjent leder for elsikkerhet, og en 2. person ved frakobling. Før det gis tillatelse til frakobling må det i forkant av arbeidet sendes inn en elsikkerhetsplan til gjeldende elkraftsentral.

Det kan være lurt i å kontakte oss tidlig i planleggingsfasen for å unngå forsinkelser og for å få en trygg og god gjennomføring av jobben.

Andre tjenester

Fagansvarlig Spor/Banemontør
2. person frakobling
Signalgiver
Godkjent veileder Leder for el-sikkerhet

“Kontakt oss tidlig i planleggingsfasen for å unngå forsinkelser og for å få en trygg og god gjennomføring av jobben”