Møt oss på Facebook:  

DIN SIKKERHET
ER VÅRT ANSVAR!

RING STÅLE 950 11 515

Vårt personell har lang erfaring i å ivareta
Bane Nors krav til sikkerhet.

HOVEDSIKKERHETSVAKT

Banesikring AS innehar autorisasjon som Hovedsikkerhetsvakt.

Hovedsikkerhetsvakten har inngående kjennskap til regelverket for Bane Nor og er opplært i å ivareta sikkerheten i og ved jernbanesporet.

LEDER FOR EL-SIKKERHET

Banesikring AS har godkjente ledere for elsikkerhet med lang erfaring fra forskjellige prosjekter.

Vi utfører blant annet befaringer, planlegging og bestilling av el-sikkerhetsplaner.

ANDRE TJENESTER

Fagansvarlig Spor/Banemontør
2.person frakobling
Signalgiver
Godkjent veileder Leder for el-sikkerhet

Er du autorisert hovedsikkerhetsvakt?

På grunn av økende oppdragsmengde og kundemasse, er vi interessert i å komme i kontakt med
flere hovedsikkerhetsvakter, leder for elsikkerhet og banemontører.

Innehar du disse kvalifikasjonene, og kunne du tenkt deg å jobbe med oss, eller har du noen spørsmål?

Ta gjerne kontakt:

GASELLEBEDRIFT 2017

Banesikring AS er utnevnt som en Gasellebedrift i 2017.

Les mer om Gasellebedrift i DN