Møt oss på Facebook:  

Livet langs linja I

Livet langs linja I

Det kan til tider være hektisk aktivitet langs jernbanesporet. Her fra sporbygging og sporomlegging på Hell Stasjon i forbindelse med byggingen av den vel 4 km. lange Gevingåsen...
Livet langs linja II

Livet langs linja II

Stor aktivitet, i nabosporet går togtrafikken som normalt. Viktig at Hovedsikkerhetsvakt er med og koordinerer arbeidet sammens med...