Møt oss på Facebook:  

Mye er gjort siden det første spadetaket for å bygge jernbane i Norge ble tatt i 1851.