Møt oss på Facebook:  

Stor aktivitet, i nabosporet går togtrafikken som normalt.

Viktig at Hovedsikkerhetsvakt er med og koordinerer arbeidet sammens med entreprenøren.